Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sloupy katolické víry

 Milí čtenáři,

v následujících článcích se budeme společně setkávat nad třemi sloupy víry - Písmem sv., Tradicí a Magisteriem. Samozřejmě největší prostor budou mít nad jednotlivé knihy Písma svatého. Tato série článku má opět 8 dílů.

 

Nemusíte se obávat nějakých těžkých teologických pojednání. Spíše půjde o základní informace, abychom měli alespoň základní přehled o knihách Písma a také dalších sloupech naší křesťanské víry.

V prvním díle si vysvětlíme základní východiska - popis jednotlivých sloupů víry - a pak si budeme zabývat již knihami Bible, tedy Starého zákona včetně tzv. Deuterokanonických knih a samozřejmě i knihami Nového zákona. Poslední dva díly budou věnovány Tradici a Magisteriu.


PETR MARTÍNEK

 

Příspěvky

IV. Spisy

 

 V tomto pokračování seriálu o Bibli se zastavíme u posledního celku židovské bible: Ketubím – spisy (viz Cesta 2/05). V minulých dílech jsme již probrali Torah – (Mojžíšův) zákon a Nebiím – proroky. V tomto pokračování seriálu o Bibli se zastavíme u posledního celku židovské bible: Ketubím – spisy (viz Cesta 2/05). V minulých dílech jsme již probraliTorah – (Mojžíšův) zákon a Nebiím – proroky. Dnešním dílem tedy uzavřeme Starý zákon. Tento poslední velký celek knih Starého zákona můžeme dále ještě rozdělit na tzv. historické  a naučné knihy.uzavřeme Starý zákon. Tento poslední velký celek knih Starého zákona můžeme dále ještě rozdělit na tzv. historické  a naučné knihy.

 
22. 7. 2012 | Rubrika: Sloupy katolické víry

VII. Skutky a Zjevení

 

V dnešním pokračování se budeme zabývat jen dvěma knihami NZ a sice Skutky apoštolů a Zjevením apoštola Jana. Pokud vyjdeme z rozdělení, jak jsme si jej představili u SZ, tak Skutky apoštolů patří k historickým knihám NZ a Zjevení apoštola Jana zastupují v NZ prorocké knihy.

 
5. 7. 2013 | Rubrika: Sloupy katolické víry | Komentářů: 0

I. Úvod

 
13. 5. 2012 | Rubrika: Sloupy katolické víry | Komentářů: 0

II. Pentateuch

 

V minulém díle jsme začali nový cyklus o Písmu svatém. Dnes budeme ještě krátce pokračovat ve všeobecném úvodu do bible a pak se již budeme zabývat Starým zákonem, o němž si také řekneme podrobněji i v dalších dílech.

 
24. 6. 2012 | Rubrika: Sloupy katolické víry

III. Proroci

 

Dnes budeme pokračovat v našem seriálu o Bibli. V předchozí díle jsme se seznámili s nejposvátnější části Židů – Tórou, knihami Zákona. V dnešním pokračování si probereme další větší celek a sice Nebiím – Proroky.

 
22. 7. 2012 | Rubrika: Sloupy katolické víry

IX. Pavlovy listy – 2. část

 

Dnes se opět budeme seznamovat s dalšími listy apoštola Pavla. Podíváme se blíže na dvě skupiny – listy z vězení a pastorální listy.
Jak již bylo řečeno v minulém díle, jsou u některých listů spory o to, zda je sv. Pavel napsal. Ale jak víme z dílů o Starém zákonu, otázka autorství není tím, co nás zajímá nejvíc, důležitější je obsah dané knihy. Připomínám, že listy jsou psány jako reakce na události, které se staly v jednotlivých křesťanských obcích, a tudíž nejde o ucelený soubor Pavlovy věrouky.

 
5. 7. 2013 | Rubrika: Sloupy katolické víry | Komentářů: 0

V. Nový zákon - úvod

 

V následujících čtyřech dílech se budeme i nadále zabývat Písmem svatým, zvláště pak jeho druhou části - Novým zákonem. Dnes si povíme něco bližšího o jeho utváření a jazycích. V dalších třech dílech budeme postupovat podobně jako při probíraní Starého zákona: knihám Zákona odpovídají evangelia, historickým knihám Skutky apoštolské, naučným knihám listy apoštolů a prorockým knihám kniha Zjeveni.

 
2. 11. 2014 | Rubrika: Sloupy katolické víry

VI. Evangelia

 

Budeme opět pokračovat v naší pouti světem Bible. Minule jsme se podívali blíže na Nový zákon jako celek a dnes se ponoříme do prvního okruhu knih. Využijeme naše schéma ze Starého zákona a přiblížíme si “knihy zákona“, tedy  evangelia.

 
19. 8. 2012 | Rubrika: Sloupy katolické víry

VIII. Pavlovy listy – 1. část

 

Pokud jste pravidelnými a pozornými čtenáři této rubriky, jistě již víte nebo tušíte, že se dnes budeme zabývat poslední skupinou knih NZ, která se svým obsahem podobá básnickým nebo poučným knihám SZ. Ano, jsou to listy – jedná se o nejpočetnější skupinu knih NZ. Je jich celkem 21 z 27 knih NZ. Tento početný soubor lze ještě rozdělit na dvě části: listy apoštola Pavla a ostatních apoštolů. A právě na listy apoštola Pavla zaměříme svou pozornost nejdříve.
Apoštol Pavel je podle tradice autorem 14 listů. Ale jak již dobře z předchozích dílů víte, v biblistice není vše tak jednoznačné a jednoduché. Proto podle badatelů lze sv. Pavlovi s jistotou přisoudit autorství jen u sedmi listů: Řím, 1 a 2 Kor, Gal, 1 Sol, Flp a Flm. Fakt, že u ostatních listů nelze jednoznačně říci, že je psal (spíše diktoval) sv. Pavel však nemění nic na jejich hodnotě a poselství, z něhož můžeme čerpat i dnes. Musíme si však uvědomit, že listy jsou psány jako reakce na události, které se staly v jednotlivých křesťanských obcích, a tudíž nejde o ucelený soubor Pavlovy věrouky.

 
5. 7. 2013 | Rubrika: Sloupy katolické víry | Komentářů: 0

X. Ostatní listy

 

V tomto díle se seznámíme s poslední skupinkou listů Nového zákona, které byly napsány různými autory. Probereme si tedy list Židům a tzv. katolické epištoly  - listy  apoštolů Petra, Jakuba, Judy a Jana.

Tímto dílem tedy zakončíme naše letmé seznámení s knihami Starého a Nového zákona.

 
5. 7. 2013 | Rubrika: Sloupy katolické víry | Komentářů: 0

XI. Tradice

 

Poté, co jsme se poměrně dlouho zabývali jedním ze tří sloupů víry – Písmem, bylo by určitě škoda se nepodívat také na zbývající dva – Tradici a Magisterium. A jak jsem minule slibil, tak nyní činím: tématem dnešního článku bude Tradice.

 
5. 7. 2013 | Rubrika: Sloupy katolické víry | Komentářů: 0

XII. Magisterium

 

Urazili jsme společně docela hezký kus Cesty: seznámili jsme se postupně s prvním sloupem -  knihami Starého a Nového zákona. V minulém díle jsme se zabývali druhým sloupem - Tradicí a dnes nám zbývá třetí sloup - Magisterium neboli Učitelský úřad církve.

 
5. 7. 2013 | Rubrika: Sloupy katolické víry | Komentářů: 0