Jdi na obsah Jdi na menu
 


Církevní dějiny

Vážení čtenáři,

v těchto článcích se budete moci trochu blíže seznámit s dějinami církve od jejího založení před více než 2000 lety až do nedávné minulosti. Tento cyklus bude mít osm pokračování, v nichž nahlédneme alespoň do těch nejdůležitějších událostí.

V prvním díle se přeneseme do prvních století církve, tedy od pomyslného roku 0 až do roku 313, který byl zásadním obratem v dějinách církve. Dále uvidíme s jakými herezemi (bludnými učeními) se vypořádávali křesťané v prvních staletích. Navštívíme církev v období středověku (5. – 15. století), kdy se pokřesťanšťovala Evropa, pak si představíme hlavní reformátory (16. století). Obdobím baroka (16. – 17. století) se přehoupneme do 18. století, kdy probíhala Francouzská revoluce a pak až do minulého století, kdy ve světě řádily světové války. Celý seriál zakončíme seznámením s učením II. vatikánského koncilu (1962 –1965), které má podstatný vliv na dnešní církev.

Tato série článku je zpracována na základě z knihy Malé církevní dějiny od A. Franzena, kterou také naleznete ve farní knihovně

 

PETR MARTÍNEK

 

Příspěvky

I. Počátek církve

 

V tomto úvodním díle se vraťme v čase o asi 2000 let zpátky, kdy žili apoštolové a jejich žáci…

 
25. 12. 2011 | Rubrika: Církevní dějiny | Komentářů: 1

II. Hereze

 

V této části se spolu vrátíme zpět v čase, abychom si přiblížili, jakými vnitřními krizemi procházela církev, když stanovovala své učení. V minulém díle jsme opustili církev na počátku 4. století, kdy došlo k tzv. konstatinovskému obratu. Za vlády tohoto císaře mohla církev po krutých pronásledováních opět „volně dýchat“, to ale neznamenalo, že ji nehrozilo nebezpečí. Byly to především vnitřní boje, které ji rozdělovaly již za pronásledování. A na závěr se seznámíme s velkými postavami mnišského života.

 
7. 1. 2012 | Rubrika: Církevní dějiny | Komentářů: 0

III. Středověk – 1. část

 

Dnes se opět společně vydáme na cestu zpět v čase a dnes to bude do středověku, tedy do období 6. – 16. století. Pojem „středověk“ byl vymyšlen humanisty v 15. století a ti jej označovali jako barbarský středověk, protože pouze antiku považovali za krásnou. Podle dnešních zjištění se však ukazuje, že středověk byl neméně bohatý nejen na kulturu, ale hlavně na rozvoj církve. V tomto dílu si přiblížíme zvláště témata iroskotských misií, křižáckých válek, východního rozkolu a boje o investituru.

 
21. 1. 2012 | Rubrika: Církevní dějiny | Komentářů: 0

IV. Středověk – 2. část

 

Také dnes se můžeme opět společně vydat na cestu za církví v období středověku. Nosným tématem bude gregoriánská reforma, o níž byla částečně řeč i v minulém díle naší společné pouti církevní historií. Dále si vysvětlíme pojem inkvizice, zastavíme se u sv. Františka z Asisi a sv. Dominika a dnešní putování zakončíme v Avignonu, kde na čas sídlili papežové.

 
5. 2. 2012 | Rubrika: Církevní dějiny | Komentářů: 0

V. Reformace

 

Opět se spolu vydáváme na cestu do hloubi dějin naší církve. Tímto dílem se dostáváme do poloviny našeho seriálu, tedy nás čekají ještě tři pokračování. Dnes navážeme na události na Kostnickém koncilu a představíme si významné postavy západního rozdělení církve, tzv. reformace.

 
19. 2. 2012 | Rubrika: Církevní dějiny | Komentářů: 0

VI. Baroko

 

Pokud mě má paměť a poslední článek v mém počítači neklame, zastavili jsme se posledně na naší společné pouti v čase u velkých postav reformace. Jak jsem již minule poznamenal, snaha o reformu církve byla také v jejím lůně. To mimo jiné vedlo ke svolání Tridenstkého koncilu, který se hlavně věnoval věroučným otázkám, aby stanovil, co je a co není slučitelné s katolickou věroukou. Dále si dnes také něco povíme o inkvizici a osvícenství, které mělo veliký vliv na církev také u nás.

 
4. 3. 2012 | Rubrika: Církevní dějiny | Komentářů: 0

VII. Francouzská revoluce – 2. světová válka

 

Dnes máme opět možnost se ponořit do historie církve. Dnešní předposlední pokračování bude, jako v předchozích dílech, procházet delším časovým obdobím. V tomto dílu se však dostaneme prakticky do současnosti, protože skončíme u 2. světové války, na kterou si určitě někteří z vás pamatují. Dost úvodu a posuňme se zase v čase a to do doby Francouzské revoluce, na konec 18. století.

 
18. 3. 2012 | Rubrika: Církevní dějiny

VIII. – II. vatikánský koncil

 

Dnešním dílem uzavíráme naše putování historií církve od jejího počátku až do naších dní. Celý cyklus uzavřeme II. vatikánským koncilem, který zásadně změnil tvář církve v minulém století a z jeho odkazu se utváří církev stále, protože ještě nejsou naplněna všechna jeho předsevzetí.

 
1. 4. 2012 | Rubrika: Církevní dějiny