Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pavel Konzbul: Zlaté prasátko

Svatí mučedníci Kosma a Damián byli lékaři a jsou patrony právě tohoto řemesla. Ale nejen to, byli dokonce dvojčata. Je pravda, že mezi světci jde o řídký příklad, ( jiná sv. dvojčata jsou totiž už jen sv. Benedikt a Scholastika). Svatí Kosma a Damián byli lékaři lidumily. Na jejich praktickém životě je totiž nejzajímavější jejich víra.  Před příchodem k nemocným se za ně modlili. Bylo by zajímavé zjistit, kolik věřících učitelů se před příchodem do třídy modlí za svoje žáky a studenty, kteří jsou často také nemocní, a to svojí leností a v horším případě třeba i blbostí.

Naopak by to také bylo zajímavé zjištění, kolik studentů se modlí za své učitele, tedy přesněji ,,mučitele“, jak je napsáno na cedulce v jídelně u profesorského stolu. I ti mohou být totiž nemocní, unavení či rozladění. Raději tento průzkum dělat nebudeme.

Za Diokleciánova pronásledování byli oba bratři zajati a legenda vypráví, že byl činěn pokus o jejich usmrcení. Nejdříve je chtěli utopit v moři, ale vlny je vynesly na břeh. Pak se je pokusuli upálit, ale oheň jim neublížil a nakonec

na ně házeli kamení a stříleli šípy, ale i to bez valného úspěchu. Tím nám chce starověká legenda naznačit, že dobro odráží zlo.  Zlo se totiž v našem životě často snaží vytvořit falešný dojem, že je pánem situace, že ono rozhoduje.

Je to, jako když jednou přišel satan za Pánem Bohem a pronesl, že pekelníci by si chtěli zahrát s NHL ( nebeská hokejová liga) hokej. Bůh se usměje a říká: ,,Neblázni satane, přece víš, že všechny nejlepší hokejové hráče máme v nebi.“ Na to satan jenom suše podotkne: ,,A ty zase nezapomeň, že my u nás máme všechny hokejové rozhodčí.“

Známkou svatosti je tedy i to, že takové falešné reklamě nevěříme a když už uvěříme a podlehneme, tak platí zajímavá zkušenost: ,,více lidí je uštknuto v okamžiku, kdy se snaží hada pustit, ne když ho chytají.“

My jsme často přesvědčeni, že pokušení a zlo dokážeme zvládnout sami, a proto vše uchováváme v tajnosti, protože si chceme ponechat možnost tajně mu podlehnout. Známkou svatosti ovšem není jenom hřešit, ale především nebát se přiznat si vlastní vinu a selhání. Je pravda, že akonec byla svatá dvojčata sťata, ale je také pravda, jak píše dějepisec sv. Řehoř z Torsu, že ti, kdo k jejich hrobu přišli prosit o zdraví, byli ihned vyslyšeni.