Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kateřina Lachmanová: O milosrdenství

 Prosím Pána o milost, aby mi nedovolil vstoupit do ráje, dokud tam přede mnou nevejde poslední z mých duchovních synů, poslední z těch, kdo mi byli svěřeni.                                                                                                                    P.Pio

 

Každý z nás má nějaké ,,svěřené duše“ : mohou to být vlastní děti, životní partner (i ten, s nímž se manželství rozpadlo), přátelé a vůbec všichni konkréktní potřební kolem mě, které mi Pán nějak klade na srdce. Jejich množství závisí spíše na kapacitě mého srdce, na velikosti mého milosrdenství než na mém životním povolání či jiných podmínkách. Na velikosti mého milosrdenství bude záviset i moje vytrvalost v odpouštění  a v modlitbách; a vytrvalost je náročná zvláště v případech, kdy se zdá, že se člověk, za něhož se dlouho modlím, utvrzuje spíše ve zlu než v dobru. Vypráví se, že svatý Paisij se modlil za svého učedníka, který se zřekl Krista. Když se modlil, zjevil se mu Pán a řekl mu: ,,Za koho se to modlíš? Copak nevíš, že se mě zřekl?“ Ale světec se nepřestával pro svého učedníka

rmoutit na modlitbách. Tehdy mu Pán řekl: ..Paisiji, ty už ses  mi stal podobným v lásce!“

Nám bývá možná přirozenější modlit se za ty, kdo jsou nám sympatičtí, jejichž život nebo služba vykazuje dobré ovoce (a my pak s uspokojením cítíme, že na něm máme svůj podíl). Modlit se za milé, nadané a duchovně zrající ,,dítě“ přináší radost, zatímco modlit se za problémové působí bolest. Zrovna tak modlit se za dobrého kněze nám přináší radost, zatímco přimlouvat se za kněze bloudícího, nebo dokonce zlého, působí

v srdci zármutek, někdy skoro fyzickou tíhu. Bylo by mnohem snažší nechat problémové a zlé jejich osudu.

Jenom milosrdenství nám dá odvahu otevřít se tomuto břemeni a poponést ho. Ale dobrovolným nošením podobných břemen člověk zase v milosrdenství roste. Jeho srdce jakoby srůstá se srdcem Kristovým, který se modlil: ,,Otče, chci, aby také ti,

které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já ( Jan 17, 24).