Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hlasy Otců: Pravá podstata postu

 Postíš se?

Ukaž to skutkem.

Jak, ptáš se?

 

Pravá podstata postu není ve zdrženlivosti od pokrmů,

 ale od hříchu. Kdo se postí jedině od jídla, ten půst snižuje, zneuctívá.

Postíš se? Ukaž to skutkem!

                  

Jak, ptáš se? Takto:

vidíš-li chudého, slituj se nad ním,

vidíš-li nepřítele, smiř se s ním,

vidíš-li, že tvůj přítel jedná šlechetně, nezáviď mu.

 

Ať se postí nejen ústa, ale i oko, ruka a všechny naše údy.

Ať se postí naše ruka od nespravedlivého majetku.

Ať se postí naše noha od chůze za špatnými věcmi.

Ať se postí naše oko od všetečných pohledů.

Ať se postí naše ucho od pomluv a nactiutrhání.

Ať se postí naše ústa od kluzkých slov a tupení.

 

Jak můžeme mít užitek z toho, když se sice zdržujeme masa,

bratry však vraždíme, neboť kdo nactiutrhá, ten vraždí svého bližního.