Jdi na obsah Jdi na menu
 


10) Duben 2001

Pátek 1. 4. 2011

Kol 1 Kriste, díky za to, že jsi mne vysvobodil z moci tmy. (v. 13) .Uzdravuj všechna místa v mém srdci, kam má ještě temnota zla, strachu, hříchu či nesvobody přístup...

Sobota 2. 4. 2011

Kol 2 Probudil jsi mě, Pane, k životu... (v. 13) Ať se tvůj život ve mně stále víc projevuje!

Pondělí 4. 4. 2011

Kol 3 Pane, dej, ať ve mně i v mých blízkých přebývá tvé slovo v celém svém bohatství! (v.16)

Úterý 5. 4. 2011

Kol 4 „...který o vás stále zápasí modlitbami...“ (v. 12) Zápasím o někoho – o něco – věrně a vytrvale svými modlitbami? Věřím, že mé modlitby jsou Bohem přijaty, i když k tomu nemám důkazy?.

Středa 6. 4. 2011

1 Sol 1 Ježíši, ať mi žádná tíseň nezabrání v přijetí „slova víry“ a „radosti Ducha svatého“ (v.6).

Čtvrtek 7. 4. 2011

1 Sol 2 Pavel netouží po majetku ani po slávě u lidí (v. 5-6). Proč dělám své dobré skuty já?

Pátek 8. 4. 2011

1 Sol 3 „Nechť Pán... posílí vaše srdce...“ (v.12-13) Pane, uzdravuj a naplňuj pokojem mé srdce!

Sobota 9. 4. 2011

1 Sol 4 „Žijte tak, abyste se líbili Bohu.“ (v. 1) Pane, toužím po tom i pro tento den!

Pondělí 11. 4. 2011

1 Sol 5 „Všecko zkoumejte...“ (v. 21) Pane, nauč mě poznávat, co je skutečně správné!

Úterý 12. 4. 2011

2 Sol 1 Ježíši, toužím po tom, aby tvé jméno bylo ve mně i v mých blízkých oslaveno... (v. 12)

Středa 13. 4. 2011

2 Sol 2 Pane, povzbuď prosím mé srdce a dej mi sílu ke každému dobrému dílu i slovu! (v. 17)

Čtvrtek 14. 4. 2011

2 Sol 3 „My jsme u vás nezaháleli...“ (v. 7) ...Usiluji skutečně o to, abych dobře využíval drahocenný dar času, jenž mi byl svěřen?

Pátek 15. 4. 2011

1 Tim 1 Znovu ti, Pane, děkuji za to, že jsi přišel na tento svět, abys zachránil nás hříšníky!(v.15)

Sobota 16. 4. 2011

1 Tim 2 Pane Ježíši, věřím, že ty jsi jediná pravá cesta k Otci! (v. 5)

Pondělí 18. 4. 2011

1 Tim 3 Církev – „sloup a opora pravdy“ (v. 15). Díky, Pane, za církev i za naše farní společenství. I přes všechny hříchy církve – i naše vlastní – je důležité, že za tebou můžeme jít společně...

Úterý 19. 4. 2011

1 Tim 4 „Nezanedbávej svůj dar...“ (v. 14) Nezanedbávám dary, jež jsem od Pána dostal?

Středa 20. 4. 2011

1 Tim 5 „Dobré skutky... nezůstanou skryty.“ (v. 25) Možná mou snahu o dobro lidé leckdy nedocení. Ty však, Pane Ježíši, o ní jistě víš, u tebe nebude zapomenuta...

Čtvrtek 21. 4. 2011

1 Tim 6 Pane, prosím o dar spravedlnosti, zbožnosti, víry, lásky, trpělivosti, mírnosti... (sr.v.11)

Pátek 22. 4. 2011

2 Tim 1 Duchu svatý, přemáhej prosím svou silou mou ustrašenost a bázlivost! (sv. v. 7)

Sobota 23. 4. 2011

2 Tim 2 „Pamatuj na Ježíše Krista vzkříšeného...“ (v. 8) Chci tě mít, Pane, více před očima, chci z tohoto pohledu čerpat sílu a pokoj...

Pondělí 25. 4. 2011

2 Tim 3 Pavel svědčí o tom, že k věrnému následování Krista patří i nepřízeň světa a pronásledování. Svědčí ale i o tom, že ho Pán ze všech pronásledování vždycky vysvobodil. (sr. v. 10-12)

Úterý 26. 4. 2011

2 Tim 4 Pane, pomoz i mně bojovat dobrý boj a vždy zachovat víru! (sr. v. 7)

Středa 27. 4. 2011

Tit 1 Pane Ježíši, prosím tě o dar čistého srdce, čistých očí, čisté mysli... (sr. v. 15)

Čtvrtek 28. 4. 2011

Tit 2 Boží milost a spása je nabízena všem lidem (sr. v. 11). Díky, Bože, že ze své lásky nevylučuješ vůbec nikoho...

Pátek 29. 4. 2011

Tit 3 „Ukázala se dobrota a láska...“ (v. 4) Chválím upřímně Boha za jeho dobrotu a lásku?

Sobota 30. 4. 2011

Flm „Prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život...“ (v. 10) Pavel ví o své zodpovědnosti za ty, jež přivedl k víře... Modlím se  věrně za ty, kterým jsem kmotrem i za ostatní mně blízké?