Jdi na obsah Jdi na menu
 


09) Březen 2011

Úterý 1. 3. 2011

2 Kor 3 „Kde je Duch Páně, tam je svoboda.“ (v. 17) Duchu svatý, prosím, veď mě k pravé svobodě Božího dítěte...

Středa 3. 3. 2011

2 Kor 4 „...nepoddáváme se skleslosti.“ (v. 1 a dále 7-16) Pane, dej, ať mě nikdy nepřemůže skleslost, malátnost, rezignace... Dej mi sílu jít dál po tvé cestě, i když je to někdy těžké!

Čtvrtek 3. 3. 2011

2 Kor 5Dejte se smířit s Bohem!“ (v. 20) Neodkládám zbytečně smíření se svým Pánem?

Pátek 4. 3. 2011

2 Kor 6 Nyní je čas příhodný, nyní je čas spásy!“ (v. 2) Toto slovo platí i pro dnešek!

Sobota 5. 3. 2011

2 Kor 7Bůh těší sklíčené...“ (sr. v. 6) Kterou bolest či obavu chci právě teď s důvěrou svěřit všemohoucímu a láskyplnému Bohu?

Pondělí 7. 3. 2011

2 Kor 8 Pavel vybízí Korinťany k dobročinnosti... Kdy naposledy jsem někoho obdaroval – materiálně, duchovně – opravdu z lásky a nezištně?

Úterý 8. 3. 2011

2 Kor 9 Pane, i já chci být „radostným dárcem“ (sr. v. 7)! Chci vytrvat v dobrém, i když nebudu odměněn vděčností svých bližních...

Středa 9. 3. 2011

2 Kor 10 Prosím, Duchu svatý, vyzbroj mě svou silou k duchovnímu boji! (sr. v. 3-5)

Čtvrtek 10. 3. 2011

2 Kor 11 Toužím po tom, abych byl podobně horlivým křesťanem jako Pavel?(sr.v.22-33)

Pátek 11. 3. 2011

2 Kor 12 Ježíši, projev svou sílu v mé slabosti! (sr. v. 9)

Sobota 13. 3. 2011

2 Kor 13 „Sami sebe se ptejte, zda vskutku žijete z víry...!“ (v. 5)

Pondělí 14. 3. 2011

Gal 1 Nejen Pavla, ale i mě, i tebe si Bůh vyvolil už v těle matky... (sr. v. 15)

Úterý 15. 3. 2011

Gal 2 Pavel otevřeně kárá Petra, když je to nutné (v. 11-14). Duchu svatý, dej mi moudrost, abych poznal, kdy trpělivě snášet chyby druhých, a kdy je mám naopak s láskou napomenout!

Středa 16. 3. 2011

Gal 3 Ježíši, nechci spoléhat sám na sebe – chci žít ze síly tvého svatého Ducha! (sr. v. 3)

Čtvrtek 17. 3. 2011

Gal 4 Jsme Božími dětmi... Díky, Pane, za dědictví, jež jsi nám získal! (v. 6-7)

Pátek 18. 3. 2011

Gal 5 Jak krásné je ovoce Božího Ducha (v. 22-23)! Ty sám nám, Pane, říkáš, že Otec dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí... Toužím skutečně po tom, aby můj život přinášel toto ovoce?

Sobota 19. 3. 2011

Gal 6 Milost našeho Pána Ježíše Krista je se mnou i dnes, je se mnou vždy! (sr. v. 18)

Pondělí 21. 3. 2011

Ef 1 Hříchy už „jsou nám odpuštěny“ ! (v. 7) – Nyní jde o to, odpuštění s vírou a pokorou od Boha přijímat.

Úterý 22. 3. 2011

Ef 2 „Probudil nás k životu...“ (v. 5) Bůh opravdu touží po tom, abych měl život v plnosti!

Středa 23. 3. 2011

Ef 3 Bůh skutečně „může učinit neskonale víc, než co si dovedeme představit“! (v.20)

Čtvrtek 24. 3. 2011

Ef 4 Pane, vím, že často nedělám svému povolání od tebe čest svým životem... (v. 1-2) Odpusť a pomáhej mi k obrácení...

Pátek 25. 3. 2011

Ef 5 Jak používám svůj jazyk?Ke vzdávání díků Bohu nebo ke špatným,nečistým řečem? (v.3-4)

Sobota 26. 3. 2011

Ef 6 Pane Ježíši, vybav mě svou duchovní zbrojí, abych odolal ďáblovým svodům! (v. 10-17)

Pondělí 28. 3. 2011

Fil 1 Pane, věřím, že jsi ve mně započal své dobré dílo – doveď ho k dobrému konci! (sr. v. 6)

Úterý 29. 3. 2011

Fil 2 Ježíši, tvé jméno je nad každé jméno! (v. 9) Díky za to, žes mi dal své jméno poznat... Pomoz mi, ať ho vyslovuji vždy s úctou a vážností.

Středa 30. 3. 2011

Fil 3 „To, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všechno.“ (v. 8) Pane, chci tě více znát!

Čtvrtek 31 3. 2011

Fil 4 Ježíši, prosím tě o dar skutečné radosti! A také o dar jistoty, že jsi mi vždy blízko. (v. 4-5)