Jdi na obsah Jdi na menu
 


08) Únor 2011

Úterý 1. 2. 2011

Řím 11 „Jak nevyzpytatelné jsou Boží cesty!“(v.33) Bože, chci ti důvěřovat i tehdy, když tvým cestám a úmyslům zrovna nerozumím....

Středa 2. 2. 2011

Řím 12 O jaké dary a charismata chci Božího Ducha prosit? (sr. v. 6-12)

Čtvrtek 3. 2. 2011

Řím 13 Ježíši, pomoz mi procitnout z duchovní ospalosti a prostřednosti! (sr. v. 11)

Pátek 4. 2. 2011

Řím 14 „Ať žijeme nebo umíráme, patříme Pánu.“ (v. 8) Díky, Pane, za toto ujištění!

Sobota 5. 2. 2011

Řím 15 „Pomáhejte mi svými přímluvami...“(sr.v.30) Za koho se mám víc a věrněji přimlouvat?

Pondělí 7. 2. 2011

Ř 16 „Abyste byli... nezkušení ve zlu.“ (v. 19) Kterému pokušení se mám zvláště vyhýbat?

Úterý 8. 2. 2011

1 Kor 1 „Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu.“ (v. 31) ...Vedou mě dary, jež jsem od Pána dostal, k tomu, abych ho chválil? Anebo jsou spíše zdrojem mé samolibosti?

Středa 9. 2. 2011

1 Kor 2 „...Ani člověku na mysl nepřišlo, co Bůh připravil těm, kdo ho milují.“ (v. 9) Děkuji ti, Pane Ježíši, že i pro mě jsi připravil příbytek v nádheře svého království!

Čtvrtek 10. 2. 2011

1 Kor 3 Jsme Božím chrámem (v. 16). Díky, Duchu svatý, za tvou přítomnost v mém srdci!

Pátek 11. 2. 2011

1 Kor 4 Pane, prosím tě o dar věrnosti – vždyť jsem správcem tvých tajemství! (sr. v. 1-2)

Sobota 12. 2. 2011

1 Kor 5 „Trochu kvasu prokvasí všechno těsto.“ (v. 6) ...Jaký kvas působí v mém srdci?

Pondělí 14. 2. 2011

1 Kor 6 „Proto svým tělem oslavujte Boha.“ (v. 20) Pane, pomoz mi prožívat vědomí, že mé tělo je posvátným chrámem tvého Ducha. Vědomí, že za mě bylo zaplaceno nezměrné výkupné.

Úterý 15. 2. 2011

1 Kor 7 Ježíši, chci s tvou pomocí věrně jít po cestě toho povolání, které jsi mi svěřil...

Středa 16. 2. 2011

1 Kor 8 „...modly ani bohové tohoto světa nic nejsou...“ (sr. v. 4) Nevyskytují se v mém životě – skrytě či navenek – modly a nepraví bůžci?

Čtvrtek 17. 2. 2011

1 Kor 9 Sportovci týrají své tělo, aby získali pomíjivý věnec (sr. v. 25). Jaké úsilí vynakládám já, abych získal věnec věčného života?

Pátek 18. 2. 2011

1 Kor 10 Díky, Pane, že nedopustíš zkoušku, ke které bys mi zároveň nedal sílu! (sr. v. 13)

Sobota 19. 2. 2011

1 Kor 11 Ježíši, dej, abych nikdy tvé tělo nepřijímal nehodně! (sr. v. 27)

Pondělí 21. 2. 2011

1 Kor 12 Pavel zdůrazňuje, že všichni tvoříme jedno tělo... (sr. v. 12-13) Používám své dary – duchovní i přirozené – k prospěchu všech nebo spíše ke svému vyniknutí?

Úterý 22. 2. 2011

1 Kor 13 Tolikrát opakovaná slova o lásce... Přesto v nich stále mohu nacházet tolik nového!

Středa 23. 2. 2011

1 Kor 14 Usiluji a modlím se s vírou a horlivostí o duchovní dary? (sr. v. 1) Považuji je za něco důležitého a podstatného pro svůj život?

Čtvrtek 24. 2. 2011

1 Kor 15 „Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt.“ (v. 26) Díky, Pane Ježíši, že jsi mocnější než síly zla a smrti! Díky, že jsem chráněn tvou mocí!

Pátek 25. 2. 2011

1 Kor 16 „Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře...“ (v.13) Ježíši, prosím o dar bdělosti a pevnosti!

Sobota 26. 2. 2011

2 Kor 1 „On nás těší v každém našem soužení, abychom i my mohli těšit...“ (v.4) Nehledím příliš jen na svá vlastní trápení? Nemohu i já přes svou slabost nabízet posilu a útěchu potřebným?

Pondělí 28. 2. 2011

2 Kor 2 Pavel „nekramaří s Božím slovem, mluví upřímně“. (sr. v. 17) Připomíná mi, jak důležitý je postoj upřímnosti a pravdivosti. Usiluji o něj?