Jdi na obsah Jdi na menu
 


07) Leden 2011

Sobota 1. 1. 2011

Sk 13 Duchu svatý, pomáhej mi, více a lépe slyším tvůj hlas! (sr. v. 2)

Pondělí 3. 1. 2011

Sk 14 „...povzbuzovali je, aby vytrvali ve víře...“ (v. 22) Ve vztahu k Bohu i k lidem platí, že důležitější než chvilkové nadšení je věrnost a vytrvalost – a to i ve zkouškách a v utrpení.

Úterý 4. 1. 2011

Sk 15 „...rozhodnutí Ducha svatého i naše.“ (v. 28) Tehdy i dnes platí, že i přes lidskou slabost Duch sv. promlouvá ve své církvi.

Středa 5. 1. 2011

Sk 16 Pavel s druhy se plaví z Troady do Makedonie (v. 10-11): evangelium bude poprvé hlásáno i na evropském kontinentu... Díky, Pane, za poselství evangelia, které dorazilo až ke mně!

Čtvrtek 6. 1. 2011

Sk 17 I já mám prosit a usilovat o to, abych evangelium přijímal „s velikou dychtivostí“ a byl každý den věrný Písmu... (v. 11)

Pátek 7. 1. 2011

Sk 18 „Neboj se! Mluv a nemlč...“(v. 9) Ježíši, pomoz, ať nemlčím, když mám svědčit o tobě nebo když mám bránit spravedlnost!

Sobota 8. 1. 2011

Sk 19 Magie, pověry, okultismus... (v. 18-20) To jsou špatné duchovní cesty, kterých je třeba se naprosto zříci, aby člověk mohl přijmout evangelium!

Pondělí 10. 1. 2011

Sk 20 „Jeho slovo má moc vás proměnit...“ (sr.v.32) Pane, prosím, proměňuj mě svým slovem.

Úterý 11. 1. 2011

Sk 21 Pavel je připraven pro Ježíše zemřít (v. 13). Duchu svatý, dej mi prosím sílu, abych se Krista nezřekl ani za těch nejtěžších okolností!

Středa 12. 1. 2011

Sk 22 „Bůh našich otců si tě vyvolil...“(v.14) Díky, Bože: i mě sis vyvolil...Díky za tvou důvěru!

Čtvrtek 13. 1. 2011

Sk 23 „Neztrácej odvahu!“ (v. 11) Věřím, Pane, že i mně tuto větu říkáš, že mě posiluješ...

Pátek 14. 1. 2011

Sk 24 Félix nechce slyšet náročná slova. (v. 25) A já? Chci být usvědčován ze svého hříchu?

Sobota 15. 1. 2011

Sk 25 Pavel se odvolává k císaři (v. 11): evangelium bude hlásáno i v Římě.

Pondělí 17. 1. 2011

Sk 26 Skutky apoštolů potřetí(!) líčí příběh Pavlova obrácení (kap. 9; 22; 26)... Najdu i já ve svém životě zásadní události, skrze které ke mně promluvil Bůh? Děkuji mu za ně?

Úterý 18. 1. 2011

Sk 27 Pavel je zachráněn skrze pohanského důstojníka (v.43)... Bůh si najde cesty, jak pomoci! 

Středa 19. 1. 2011

Sk 28 „Boží spása byla poslána pohanům. A oni ji přijmou.“ (v. 28) A já...?

Čtvrtek 20. 1. 2011

Řím 1 Boží moc lze poznat, když člověk přemýšlí o jeho díle...(sr. v. 20). Bože, díky za krásu a dokonalost tvého stvoření!

Pátek 21. 1. 2011

Řím 2 Pane, pomoz mi nesoudit druhé... Pane, dej mi dar milosrdného a čistého srdce! (sr. v. 1)

Sobota 22. 1. 2011

Řím 3 „Všichni zhřešili...“ (v. 23)... Ježíši, ukaž mi můj hřích a uzdravuj mě z něho...!

Pondělí 24. 1. 2011

Řím 4 Abraham – příklad člověka, jenž je ospravedlněn pro svou víru, ne pro své skutky.

Úterý 25. 1. 2011

Řím 5 Boží milost nečeká, až bude naše srdce bezhříšné. Je připravena přicházet i doprostřed naší hříšnosti a slabosti (sr. v. 20).

Středa 26. 1. 2011

Řím 6 Pane, pomáhej mi být nástrojem tvé spravedlnosti! (v. 13b)

Čtvrtek 27. 1. 2011

Řím 7 Kdy naposledy jsem narazil na svou ubohost a omezenost? Vede mě takové setkání k zoufalství? K rezignaci? Nebo k ještě větší důvěře v nekonečnou moc Kristovy lásky? (sr. v. 24-25)

Pátek 28. 1. 2011

Řím 8 Kolik úžasných povzbuzení, třeba v těchto verších: 8-9; 14-16; 18; 26; 28; 31-39...

Sobota 29. 1. 2011

Řím 9 Pavel má zármutek nad svým národem. Ježíši, prosím tě za náš národ, který tě opustil...

Pondělí 31. 1. 2011

Řím 10 Pane, pomoz mi vyznávat tě svými ústy, ale především v tebe pevně věřit ve svém srdci, abych mohl mít podíl na spáse, kterou jsi mi získal! (sr. v. 9)