Jdi na obsah Jdi na menu
 


06) Prosinec 2010

Středa 1. 12. 2010

Lk 7 Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel… (v. 6) Nezasloužím si to, Pane, a ty přesto přicházíš: ve svém slově, ve svátostech, skrze mé bližní…

Čtvrtek 2. 12. 2010

Lk 8 „Vrať se domů a vypravuj, jak veliké věci ti učinil Bůh.“ (v. 39) Svědčit o Bohu před těmi nejbližšími bývá těžké. Chci prosit o odvahu i o dar rozlišení, kdy mluvit a kdy mlčet.

Pátek 3. 12. 2010

Lk 9 Učedníci spatřili Krista v jeho slávě (v. 28 nn). Pane, dopřej mně, mým blízkým i všem, kdo jsou mi svěřeni, ať se jednou můžeme radovat z tvé slávy ve tvém království! 

Sobota 4. 12. 2010

Lk 10 Podobenství o milosrdném Samaritánovi… Ježíši, pomáhej mi, ať méně zkoumám, kdo se ke mně chová jako bližní – ať se já více snažím být bližním lidem kolem sebe.

Pondělí 6. 12. 2010 

Jan 11 Marta vyznává svou víru v Krista v pro ni velmi těžké a bolestné situaci (v. 27). Ježíši, dej mi sílu, abych neztratil svou víru v tebe ani v těch nejtěžších zkouškách! 

 Úterý 7. 12. 2010

Jan 12 I zde je třeba pevné víry: pšeničné zrno musí nejdřív padnout do země a odumřít…

Středa 8. 12. 2010

Jan 13 Pane Ježíši, jak velké je to tajemství, jak velké obdarování: jsi nejen mým Pánem, vykupitelem, ale i služebníkem

Čtvrtek 9. 12. 2010

Jan 14 Kriste, buď mně i mým blízkým stále víc cestou, pravdou a životem! (v. 6)

Pátek 10. 12. 2010

Jan 15 Znovu nás, Pane, ujišťuješ, o naší nesmírné důstojnosti: „Jste moji přátelé…“ (v. 14) 

   Sobota 11. 12. 2010

Jan 16 Duchu svatý, uváděj mě do veškeré pravdy: ať ji přijímám, ať ji žiji. (v. 13)

Pondělí 13. 12. 2010

Jan 17 Pán prosí za jednotu mezi svými učedníky. Jsem šiřitel jednoty či rozkolu a nepokoje?

Úterý 14. 12. 2010

Jan 18 „Já jsem král“ (v. 37) Ježíši buď Pánem a králem mého života!

 Středa 15. 12. 2010

  Jan 19 „Hle tvá matka!“ (v. 27) Díky, Pane, za pomoc a přímluvu tvé matky

 Čtvrtek 16. 12. 2010

Jan 20 Pane, přijď se svým pokojem, který jsi získal svým vzkříšením, i do mého srdce!

Pátek 17. 12. 2010

Jan 21 „Šimone, synu Janův, máš mě rád?“…Ježíši, i já chci odpovídat kladně celým svým životem!

 Sobota 18. 12. 2010

Sk 1 Také já mohu a mám stále znovu prosit spolu s Marií a apoštoly o dary Ducha sv. (v. 14)

Pondělí 20. 12. 2010

Sk 2 „Co máme dělat, bratři?“ (v. 37) Ano, velmi zásadní otázka: Co mám dělat, abych dosáhl věčné spásy?

Úterý 21. 12. 2010

Sk 3 Víra v Ježíšovo jméno přináší uzdravení. (v. 16) Jméno Ježíš znamená „Bůh zachraňuje“!

Středa 22. 12. 2010

Sk 4 Tolerance vůči náboženským názorům druhých je dobrá a důležitá... Přesto máme „netolerantně“ věřit, že „v nikom jiném (než v Kristu) není spásy“ – spása je jen v jeho jménu (v. 12).

Čtvrtek 23. 12. 2010

Sk 5 Písmo svaté mi i dnes – tak jako před dvěma tisíci lety – nabízí slova života (v. 20).

Pátek 24. 12. 2010

Sk 6 Apoštolové touží všechen svůj čas věnovat tomu, k čemu byli povoláni... (v. 4)  

Sobota 25. 12. 2010

Lk 2 Je v mém srdci místo pro opravdovou radost? Vždyť dnes se mi narodil Spasitel! (v. 10n)

Neděle 26. 12. 2010

Sk 7 Štěpán odpouští svým vrahům... Pane, dej mi sílu k odpuštění tam, kde to nedokážu!

Pondělí 27. 12. 2010

Sk 8 V.14-17: svátost biřmování. ...Pane, rozhojňuj dary svého Ducha v mém srdci! 

Úterý 28. 12. 2010

Sk 9 Ježíš říká Saulovi: „Jsem ten, koho ty pronásleduješ.“ (v. 5) Co by asi řekl mně? Jsem Ježíš, kterého ...miluješ? ...následuješ? ...zraňuješ? ...na kterého zapomínáš? ...za něhož se stydíš?

Středa 29. 12. 2010

Sk 10 Bůh nikomu nestraní... (v. 34) U Boha to platí opravdově a dokonale!

Čtvrtek 30. 12. 2010

Sk 11 První křesťané nestavěli na svých silách, ale na moci Boží milosti. (v. 23)

Pátek 31. 12. 2010

Sk 12 Petr před svým soudem spí ve vězení. (v. 6) Jeho důvěra v Boha je nezměrná...