Jdi na obsah Jdi na menu
 


05) Listopad 2010

Pondělí 1. 11. 2010

Lk 5 „Pane, vím, že mě chceš očistit!“ (srov. v.12). S touto jistotou mohu přijímat každou svátost smíření.

 

Úterý 2. 11. 2010

Lk 6 Láska k nepřátelům (v.27): požadavek, na který „nemám“… Pane, ty sám mi dávej sílu!

 

Středa 3. 11. 2010

Lk 7 Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel… (v. 6) Nezasloužím si to, Pane, a ty přesto přicházíš: ve svém slově, ve svátostech, skrze mé bližní…

 

Čtvrtek 4. 11. 2010

Lk 8 „Vrať se domů a vypravuj, jak veliké věci ti učinil Bůh.“ (v. 39) Svědčit o Bohu před těmi nejbližšími bývá těžké. Chci prosit o odvahu i o dar rozlišení, kdy mluvit a kdy mlčet.

 

Pátek 5. 11. 2010

Lk 9 Učedníci spatřili Krista v jeho slávě (v. 28 nn). Pane, dopřej mně, mým blízkým i všem, kdo jsou mi svěřeni, ať se jednou můžeme radovat z tvé slávy ve tvém království! 

 

Sobota 6. 11. 2010

Lk 10 Podobenství o milosrdném Samaritánovi… Ježíši, pomáhej mi, ať méně zkoumám, kdo se ke mně chová jako bližní – ať se já více snažím být bližním lidem kolem sebe.

 

Pondělí 8. 11. 2010

Lk 11 Stojím opravdu toužebně o dar Božího Ducha (v.13)? Prosím o něj věrně a vytrvale?

 

Úterý 9. 11. 2010

Lk 12 Snažím se být „bohatý před Bohem“ (v. 21): bohatý vírou, nadějí a láskou?

 

Středa 10. 11. 2010

Lk 13 Jaký kvas působí v mém srdci (v. 20n.)? Kvas hloupých či zbytečných řečí, časopisů, filmů; kvas hříchu, nečistoty… anebo kvas modlitby, víry, kvas Božího slova?

 

Čtvrtek 11. 11. 2010

Lk 14 V. 15 nn: Pane Ježíši, moc tě prosím o dar věčné spásy pro mě i mé blízké!

 

Pátek 12. 11. 2010

Lk 15 Ztracená ovce: nezatoulal jsem se daleko od Pastýře i já? Ve kterých oblastech života mám s jeho pomocí usilovat o návrat k němu?

 

Sobota 13. 11. 2010

Lk 16 Ježíši, čeho v mém srdci si ceníš? Co je ve tvých očích naopak ohavností? (v. 15)

 

Pondělí 15. 11. 2010

Lk 17 „…vrátil se a velebil Boha.“ Má v mé modlitbě pevné místo i chvála a děkování?

 

Úterý 16. 11. 2010

Lk 18 V. 8: Pane, pomáhej prosím mně i mým blízkým, ať v našich srdcích při svém příchodu najdeš pevnou a živou víru!

 

Středa 17. 11. 2010

Lk 19 „Toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo je…“ (v. 3) Pane, i já tě chci víc a lépe znát!

 

Čtvrtek 18. 11. 2010

Lk 20 Bůh je Bohem živých (v. 38) – on chce, abychom měli život, a měli ho v plnosti…

 

Pátek 19. 11. 2010

Lk 21 „Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko!“

 

Sobota 20. 11. 2010

Lk 22 „Toto je mé tělo.“ Chválím tě, Pane Ježíši, že se s tebou mohu setkávat v tajemství Eucharistie při mši svaté i při adoraci…

 

Pondělí 22. 11. 2010

Lk 23 „Ježíši, pamatuj na mne…“ (v. 42) Mám radostnou jistotu víry: Pán na mě s láskou a starostlivostí pamatuje – každou minutu a každou vteřinu mého života!

 

Úterý 23. 11. 2010

Lk 24 „Proč hledáte živého mezi mrtvými?“ – Jaká bláhovost! Ježíš, zdroj skutečného života, nemohl zůstat v područí smrti. Svou smrtí smrt přemohl a obnovil život

 

Středa 24. 11. 2010

Jan 1 Pane, dej, ať tvé světlo vítězí nad mými temnotami! (v. 5) 

 

Čtvrtek 25. 11. 2010

Jan 2 Maria zdůrazňuje to podstatné: „Udělejte, cokoliv vám nařídí.“ (v. 5)

 

Pátek 26. 11. 2010

Jan 3 Bůh miluje svět, miluje člověka. Nechce svět ani lidi soudit – chce, aby všichni měli podíl na plnosti života. (v. 16-17) 

 

Sobota 27. 11. 2010

Jan 4 „Kdybys znala, co dává Bůh…“ Ježíši, vzbuzuj ve mně touhu po Božích darech!

 

Pondělí 29. 11. 2010

Jan 5 „Nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího…“ (v. 14) Hřích je větší zlo než nemoc!

 

Úterý 30. 11. 2010

Jan 6 Pane Ježíši, pomáhej mi, ať si vždycky vážím Chleba života! Ať tě nikdy zbytečně neodmítám přijímat; ať ke tvému stolu přistupuji s úctou, ale i s radostí.