Jdi na obsah Jdi na menu
 


04) Říjen 2010

Pátek 1. 10. 2010

Mt 23 V. 5: Pane, pomoz mi, abych chtěl být dobrý spíše v očích tvých než lidských…

 

Sobota 2. 10. 2010

Mt 24 Ježíši, nevím, kdy přijdeš… Nevím, kdy přijde konec mého pozemského života. Pomáhej mi k bdělosti, abych byl na setkání s tebou připraven!

 

Pondělí 4. 10. 2010

Mt 25 Snažím se věrně poznávat, rozvíjet a využívat hřivny, které mi byly svěřeny

 

Úterý 5. 10. 2010

Mt 26 „Bděte se mnou…“ (v. 38) Jak dojemné, jak zavazující: Ty, Pane, toužíš po blízkosti!

 

Středa 6. 10. 2010

Mt 27 „Nastala tma…“ (v. 45) Pane, buď mi světlem ve všech temnotách!

 

Čtvrtek 7. 10. 2010

Mt 28 Učedníci vidí zmrtvýchvstalého Krista a přesto pochybují. I pochybnosti někdy k víře patří. Mohou být rozcestím: buď budu o víru více prosit a bojovat, nebo se od ní začnu vzdalovat…

 

Pátek 8. 10. 2010

Mk 1 „Všichni tě hledají.“ (v. 37) Ano, to je pravá víra: stálé hledání Krista. 

 

Sobota 9. 10. 2010

Mk 2 „On vstal a šel za ním. (v. 14) Nestačí ovšem jen Krista hledat. Je třeba též jít cestou, kterou mi skrze své slovo ukazuje.

 

Pondělí 11. 10. 2010

Mk 3 Pán je zarmoucen tvrdostí srdce svých posluchačů… Pane, uzdravuj tvrdé srdce!

 

Úterý 12. 10. 2010

Mk 4 V.17-19: Nestálost, starosti, touha po majetku… Co mi překáží přinášet více ovoce?

 

Středa 13. 10. 2010

Mk 5 „Neboj se, jen věř.“ Tato věta mě (nejen) dnes může provázet a posilovat.

 

Čtvrtek 14. 10. 2010

Mk 6 „Volali k pokání.“ (v. 12) Bez pokání není možný skutečný duchovní život!

 

Pátek 15. 10. 2010

Mk 7 Jsou pro mě důležitější – třeba i krásné – zvyky a tradice či živý vztah k Bohu a lidem? 

 

Sobota 16. 10. 2010

Mk 8 „Oči máte a nevidíte…“ (v. 18) Pane, prosím, uzdravuj také mé oči, ať vidí správně!

 

Pondělí 18. 10. 2010

Mk 9 „Věřím, pomoz mé malé víře!“ (v. 24) I já se ztotožňuji s touto modlitbou… 

 

Úterý 19. 10. 2010

Mk 10 Mám být služebníkem druhých (v. 43). Je to pro mě těžké: Pane, pomáhej mi!

 

Středa 20. 10. 2010

Mk 11Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově…“ – a to i do mého srdce!

 

Čtvrtek 21. 10. 2010

Mk 12 Pane, chci více poznávat Písma i moc Boží… (v. 24)

 

Pátek 22. 10. 2010

Mk 13 Ježíši, moc tě prosím o to, abych na tvé cestě vytrvaldo konce. (v. 13) 

 

Sobota 23. 10. 2010

Mk 14 Chudí: materiálně, duševně, zdravotně… Snažím se jim „činit dobře“? (v. 7)

 

Pondělí 25. 10. 2010

Mk 15 Setník vyznává svou víru v Krista téměř nepochopitelně právě ve chvíli jeho zdánlivé naprosté prohry (v. 39). Bůh k člověku promlouvá i v temnotách

 

Úterý 26. 10. 2010

Mk 16 Hlavní problém žen v neděli ráno: kdo nám odvalí kámen od hrobu? Nezastírají mi někdy mé – leckdy i malicherné – problémy pohled na Krista vzkříšeného?

 

Středa 27. 10. 2010

Lk 1 Jak lehké říci, jak těžké naplnit: Pane, jsem tvůj služebník, tvá služebnice… (v. 38)

 

Čtvrtek 28. 10. 2010

Lk 2 „…dnem i nocí sloužila Bohu postem i modlitbami.“ I když se mi zdá, že nic nedokážu, mohu mnoho dobra zprostředkovat postem, modlitbou…

 

Pátek 29. 10. 2010

Lk 3Co jen máme dělat?“ (v. 10) Pokládám tuto otázku Hospodinu se skutečnou touhou dostat odpověď?

 

Sobota 30. 10. 2010

Lk 4 Pán i mně přináší radostnou zvěst (v.18). Radost je Božím darem; je ale i věcí mé volby!