Jdi na obsah Jdi na menu
 


03) Září 2010 - začátek

Pondělí 6. 9. 2010

Mt 1 (1. kapitola) Jméno Ježíš znamená „Bůh zachraňuje“... Ježíš přišel zachránit i mě!

 

Úterý 7. 9. 2010

Mt 2 „... Přišli jsme se mu poklonit.“ „... Zaradovali se velikou radostí.“

 

Středa 8. 9. 2010

Mt 3 „Připravte cestu Páně...“ Výzva nejen postní a adventní!

 

Čtvrtek 9. 9. 2010

Mt 4 Verš 4: Člověk žije ze síly Božího slova... Chci přijímat denně tento pokrm!

 

Pátek 10. 9. 2010

Mt 5 Zásadní text: blahoslavenství. Které z nich mě nyní oslovuje nejvíc? ...Druhá část kapitoly mi připomíná, jak velmi mě Ježíšovy požadavky přesahují: on sám ať mění mé kamenné srdce!

 

Sobota 11. 9. 2010

Mt 7 Ten, kdo slyší (čte) Ježíšova slova a plní je, staví dům svého života na skále.

 

Pondělí 13. 9. 2010

Mt 8 ...„Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu, ale řekni jen slovo...“ 

 

Úterý 14. 9. 2010

Mt 9 Pán přišel povolat lidi slabé a hříšné... I já mám v jeho srdci velké místo!

 

Středa 15. 9. 2010

Mt 10 „Pokoj vám.“ Pane, dej mi tento pokoj do mého srdce... Pomoz mi být jeho šiřitelem.

 

Čtvrtek 16. 9. 2010

Mt 11 Verš 25: I lidé „maličcí“ – nedokonalí, nevzdělaní – jsou zváni k poznání a přijetí Boží moudrosti.

 

Pátek 17. 9. 2010

Mt 12 Ježíš je silnější než jakákoliv moc zla... Jaké konkrétní vlastní zlo, hřích, svázanost chci Pánu s důvěrou nabídnout, aby mě mohl osvobozovat a uzdravovat?

 

Pondělí 20. 9. 2010

Mt 13 Podobenství o hořčičném zrnu: jaké povzbuzení pro mou pravidelnou četbu Písma! Má snaha o věrnou četbu Božího slova je také takovým malým zrnem...

 

Úterý 21. 9. 2010

Mt 14 Statečnost Jana Křtitele... Pane, dej mi sílu být tvým svědkem, i když je to těžké!

 

Středa 22. 9. 2010

Mt 15 „Ze srdce vycházejí špatné myšlenky...“ Jak mnoho zla a hříchu sídlí v mém srdci... Ježíši, ty jsi Bůh, který zachraňuje – zachraň mě, prosím, před mým hříchem!

 

Čtvrtek 23. 9. 2010

Mt 16 „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ – Snažím se Ježíši dávat svými ústy i svým životem najevo, že ho pokládám za svého Pána, Spasitele, Přítele?

 

Pátek 24. 9. 2010

Mt 17 Petr říká: „Pane, je dobré, že jsme zde.“ I já chci říci – Pane, jsem moc rád, že se s tebou mohu setkávat nad tvým slovem...

 

Sobota 25. 9. 2010

Mt 18 Díky, Ježíši, za sílu společné modlitby: „Kde jsou dva nebo tři ve jménu mém...“

 

Pondělí 27. 9. 2010

Mt 19 Při četbě dnešního Božího slova svěřme Pánu prosbu za manželství i za rodiny.

 

Úterý 28. 9. 2010

Mt 20 Když se nedokážu modlit, vždy mohu říkat aspoň prosbu slepců od Jericha: „Smiluj se nade mnou, Ježíši, Synu Davidův!“ 

 

Středa 29. 9. 2010

Mt 21 S jakou úctou přicházím do domu Božího? Jak si vážím toho, že mám tuto možnost?

 

Čtvrtek 30. 9. 2010

Mt 22 Největší přikázání (v. 37-40): Pane, prosím o dar opravdové a vytrvalé lásky k Bohu i k bližním…